English

www.mesto-podebrady.cz

Tuesday, Nov 28

12

11

Město Poděbrady vyhlašuje dotační program P08 - program na podporu sociální a zdravotní oblasti

www.mesto-podebrady.cz

Vyhlášení dotačního programu P08 - Program na podporu sociální a zdravotní oblasti.

10

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Poděbrady

www.mesto-podebrady.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Poděbrady.

Vyhlášení dotačních programů P02, P03, P04, P05 a P06 na rok 2024

www.mesto-podebrady.cz

Vyhlášení dotačních programů města Poděbrady na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2024.

Monday, Nov 27

16

10

Krajský úřad Středočeského kraje - Opatření obecné povahy, č.j. 139762/2023/KUSK-DOP/Bry

www.mesto-podebrady.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024, č.j. 139762/2023/KUSK-DOP/Bry.

Friday, Nov 24

12

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0081100/DOP/2023/PHo

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nám. T. G. Masaryka a ul. Pionýrů v Poděbradech, č. j. MEUPDY/0081100/DOP/2023/PHo.

Thursday, Nov 23

16

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů

www.mesto-podebrady.cz

Obecně závazná vyhláška města Poděbrady o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku z pobytu

www.mesto-podebrady.cz

Obecně závazná vyhláška města Poděbrady o místním poplatku z pobytu.

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

www.mesto-podebrady.cz

Obecně závazná vyhláška města Poděbrady o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

www.mesto-podebrady.cz

Obecně závazná vyhláška města Poděbrady o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

15

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze vstupného

www.mesto-podebrady.cz

Obecně závazná vyhláška města Poděbrady o místním poplatku ze vstupného.

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

www.mesto-podebrady.cz

Obecně závazná vyhláška města Poděbrady o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

Adresný záměr města o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Poděbrady

www.mesto-podebrady.cz

Adresný záměr města o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Poděbrady.

Adresný záměr prodeje pozemku v k.ú. Kluk

www.mesto-podebrady.cz

Adresný záměr města o prodeji pozemku.

12

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. MEUPDY/0080694/DOP/2023/PHo

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci vedoucí k jezeru v Poděbradech, pozemku parc. č. 4972/1 v k.ú. Poděbrady, č.j. MEUPDY/0080694/DOP/2023/PHo.

11

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poděbrady na roky 2025-2028.

www.mesto-podebrady.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poděbrady na roky 2025-2028.

10

Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Poděbrady na roky 2025-2028.

www.mesto-podebrady.cz

Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Poděbrady na roky 2025-2028.

Návrh rozpočtu města Poděbrady pro rok 2024

www.mesto-podebrady.cz

Návrh rozpočtu města Poděbrady pro rok 2024.

Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města Poděbrady pro rok 2024

www.mesto-podebrady.cz

Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města Poděbrady pro rok 2024.

09

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 14.12.2023

www.mesto-podebrady.cz

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 14.12.2023.

Wednesday, Nov 22

17

Marcela Vejtrubová, č. j. 134 EX 14017/16-1578

www.mesto-podebrady.cz

Dražební jednání - oprávněný: Město Nymburk, povinný: Marcela Vejtrubová, č. j. 134EX 14017/16-1578.

16

Tuesday, Nov 21

14

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0079735/DOP/2023/SGL

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnicích č. II/611, III/0385, II/329, III/33011 a místní komunikaci ul. Lesní (k. ú. Písková Lhota ) na území správního obvodu Poděbrady, č. j. MEUPDY/0079735/DOP/2023/SGL.