English

www.mesto-podebrady.cz

Today News

11

Friday, Jun 2

Samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního řádu

Samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního řádu.

Samostatný/á referent/ka odboru správních činností - úsek matriky

Samostatný/á referent/ka odboru správních činností - úsek matriky (po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance) .

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky

Oprava střechy Na Valech 622, Poděbrady - stavební práce.

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0038193/DOP/2023/SGL

VV - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Žižkova, ul. Klicperova, ul. Malátova, u. Boženy Němcové a ul. 5. května v k. ú. Městec Králové, č. j. MEUPDY/0038193/DOP/2023/SGL.

10

Informace o nalezených věcech

Informace o nalezených věcech.

Wednesday, May 31

19

Adresný záměr prodeje pozemků v k.ú. Poděbrady

www.mesto-podebrady.cz

parc. č. 1221/1, druh pozemku: zahrada; parc. č. 1221/2, druh pozemku: orná půda; parc. č. 1221/4, druh pozemku: ostatní plocha

18

15

Rozhodnutí - AZ Elektrostav, a.s., č. j. MEUPDY/0037010/VUP/2023/JNe

www.mesto-podebrady.cz

VV - Schválení stavebního záměru - změna stavby - stavební úpravy a přístavba domu Dalibor Poděbrady, Poděbrady II č. p. 330, Dr. Beneše 14, č. j. MEUPDY/0037010/VUP/2023/JNe.

13

Referent/ka odboru správních činností - agenda matrika

www.mesto-podebrady.cz

Referent/ka odboru správních činností - agenda matrika (doba určitá).

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 21.6.2023

www.mesto-podebrady.cz

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 21.6.2023.

Tuesday, May 30

14

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0037246/DOP/2023/SGL

www.mesto-podebrady.cz

VV - Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci stanovenou OOP č. j. MEUPDY/0033554/DOP/2023/SGL na silnicích č.II/611, III/0385, II/329 a III/33011 na území správního obvodu Poděbrady, č. j. MEUPDY/0037246/DOP/2023…

13

11

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0037174/DOP/2023/PHo

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - chodníku ul. Tyršova v Poděbradech, č. j. MEUPDY/0037174/DOP/2023/PHo.

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0037169/DOP/2023/SGL

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnicích č. II/324, II/328, III/32821 a III/32820 v souvislosti s úplnou uzavírkou silnic č. III/32819 a č. III/3249 v obci Běrunice, správní obvod Poděbrady, č. j. MEUPDY…

09

Šulcová Milena, č. j. 070 EX 531/23-5

www.mesto-podebrady.cz

Elektronické dražební jednání - zůstavitel: Milena Šulcová (zemřelá 7.3.2021), oprávněný: JUDr. Marta Večeřová.

Monday, May 29

16

15

Opatření obecné povahy, č. j. MEUPDY/0036457/DOP/2023/SGL

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Spojovací v k. ú. Písková Lhota, č. j. MEUPDY/0036457/DOP/2023/SGL.

14

Friday, May 26

Pronájem parkovacích míst č. 11-16 v ulici Hakenova v Poděbradech

www.mesto-podebrady.cz

Pronájem parkovacích míst pro osobní automobily v ulici Hakenova v Poděbradech.

Pronájem částí pozemků pro plakátovací plochy

www.mesto-podebrady.cz

Pronájem částí pozemků pro plakátovací plochy v k. ú. Poděbrady, Kluk, Polabec, Velké Zboží.

11

Karel Král, č. j. 067 EX 20038/19-114

www.mesto-podebrady.cz

Elektronická dražba nemovitých věcí - povinný: Karel Král, oprávněný: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.

10

Výzva k odstranění vraku

www.mesto-podebrady.cz

Výzva k odstranění vraku - ul. Za Nádražím v Poděbradech.

Thursday, May 25

14

Návrh závěrečného účtu města Poděbrady za rok 2022

www.mesto-podebrady.cz

Návrh závěrečného účtu města Poděbrady za rok 2022.

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města Poděbrady za rok 2022

www.mesto-podebrady.cz

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města Poděbrady za rok 2022.