English

www.mnetes.cz

Thursday, Mar 30

16

Hlášení rozhlasu ze dne 2.4.2023

www.mnetes.cz

pozvánka na MYSLIVECKOU ZÁBAVU

Monday, Mar 27

Závěr zjišťovacího řízení - aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje

www.mnetes.cz

aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

13

Místní poplatek ze psů do 31.3.2023

www.mnetes.cz

v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách; bezhotovostním převodem na účet úřadu č. 1003695359/0800

12

Přehled poplatků za rok 2023

www.mnetes.cz

Letos Vás čeká zaplatit:; poplatek ze psů, poplatek za odvoz směsného komunálního odpadu.

Wednesday, Mar 22

20

18

Hlášení rozhlasu ze dne 24.3.2023

www.mnetes.cz

pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Mnetěš; pozvánka na akci - Ukliďme Mnetěš a okolí

Hlášení rozhlasu ze dne 22.3.2023

www.mnetes.cz

přistavení velkoobjemových kontejnerů

15

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Mnetěš

www.mnetes.cz

V úterý 28. března 2023 od 18:30 v zasedací místnosti obecního úřadu.

11

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a listí od 22.03. do 27.03.2023

www.mnetes.cz

Oznamujeme občanům, že od 22.03. do 27.03. je u školy a za Vlčkovic přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad a listí.

Monday, Mar 20

10

VELIKONOČNÍ ZAJÍČKY A KUŘÁTKA

www.mnetes.cz

Ve středu 29.března 2023 od 17 hodin v 1. patře budovy OÚ.

Monday, Mar 13

16

15

Thursday, Mar 9

09

Hlášení rozhlasu ze dne 19.3.2023

www.mnetes.cz

oznámení o přerušení dodávky vody

Monday, Mar 6

20

Veřejná vyhláška

www.mnetes.cz

Podle § 49 zákona č. 280/2009., daňový řád.

Thursday, Mar 2

12

Oznámení o přerušení dodávky vody - z důvodu plánované odstávky vody

www.mnetes.cz

Od pátku 24.3. od 16:00 do soboty 25.3.2023 do 16:00.

Tuesday, Feb 21

13

Monday, Feb 20

15

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Mnetěš

www.mnetes.cz

Ve středu 1. března 2023 od 19:00 hodin.

Friday, Feb 17

13

Tuesday, Feb 14

14

Hlášení rozhlasu ze dne 20.2.2023

www.mnetes.cz

pozvánka na MNETĚŠSKÝ MASOPUST

Hlášení rozhlasu ze dne 14.2.2023

www.mnetes.cz

pozvánka na rodinný ples

Wednesday, Feb 8

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o odpadech

www.mnetes.cz

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Směrnice obce Mnetěš č. 3

www.mnetes.cz

pro vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Mnetěš

Monday, Feb 6

16

15