English

www.mohelnice.cz

Wednesday, Sep 16

17

Veřejná vyhláška

www.mu-mohelnice.cz

stanovení místní úpravy provozu na nové pozemní komunikaci – lokalita Sever 2 v Mohelnici

15

10

Tuesday, Sep 15

22

16

Informace o místě a době zasedání zastupitelstva a navrženém programu na 18. zasedání zastupitelstva města

www.mu-mohelnice.cz

které se bude konat dne 23.09.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti v nové budově MěÚ

09

Monday, Sep 14

17

14

Friday, Sep 11

22

Přímý přenos zasedání ZM

www.mu-mohelnice.cz

Přímý přenos 18. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice ze zasedací místnosti v nové budově městského úřadu proběhne ve středu 23. září 2020 od 17:00 hodin.

Thursday, Sep 10

15

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

www.mu-mohelnice.cz

místo přechodné úpravy: silnice č. II/635 v úsecích Loštice – Mohelnice a Loštice – Palonín, po hranice okr. Olomouc, III/4441 v úseku Mohelnice – Moravičany a Doubravice – po hranice okr. Olomouc, III/03539

13

11

Mimořádné opatření

www.mu-mohelnice.cz

č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

Wednesday, Sep 9

09

Tuesday, Sep 8

15

Rada města Mohelnice zveřejňuje záměr odprodat majetek města

www.mu-mohelnice.cz

části pozemku parc. č. 2521/22 orná půda o výměře cca 900 m2 (část A) a o výměře cca 900 m2 (část B) v k.ú. Mohelnice

Monday, Sep 7

01

Rada města Mohelnice zveřejňuje záměr města odprodat majetek města

www.mu-mohelnice.cz

nemovité věci - části pozemků parc. č. 2520/6 a 2520/73 o celkové výměře cca 4 000 m2 v k. ú. Mohelnice dle žádosti společnosti ABA STKáčko, s. r. o., IČ 28581784, za účelem výstavby STK, za kupní cenu min. 500 Kč/m2 + DPH + náklady…

Friday, Sep 4

16

13

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

www.mu-mohelnice.cz

stavební úpravy skladové haly, Mohelnice, Vrchlického ul.

09

Thursday, Sep 3

13

12

10

09

Wednesday, Sep 2

17

Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení k zásadám hlasování

www.mu-mohelnice.cz

středa 23. září 2020 od 08:00 h ve velkém sále domu kultury Mohelnice. Účast je povinná pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele.

16

Oznámení veřejnou vyhláškou

www.mu-mohelnice.cz

stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – ul. Vodní, Mírovka, Školní, Třebovská, Jižní, U Potoka a ul. Adolfa Kašpara v Mohelnici

12

09