English

www.msmt.cz

Wednesday, Feb 8

16

Vrchní ředitelka na Radě EU pro konkurenceschopnost

www.msmt.cz

Stockholm, 8. února 2023 – Vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství,

12

11

Tuesday, Feb 7

14

10

MŠMT spouští pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů

www.msmt.cz

Praha, 7. února 2023 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování podpory provázejících

Monday, Feb 6

18

Pokusné ověřování Systém podpory provázejících učitelů s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování Systému podpory provázejících

17

Průmyslové doktoráty-spojení akademického výzkumu s praxí

www.msmt.cz

Praha, 6. února 2023 – Ve Strakově akademii, která je sídlem české vlády, dnes zasedl kulatý stůl

15

Digitalizace vzdělávání z Národního plánu obnovy pokračuje

www.msmt.cz

Praha, 6. února 2023 - Z Národního plánu obnovy bylo v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu

14

Výnos ministra č. 1/2023 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Výnos ministra č. 1/2023 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem

11

Friday, Feb 3

15

Nový španělský velvyslanec na MŠMT

www.msmt.cz

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš přijal 2. února 2023 španělského velvyslance Alberta

14

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU ÚČASTI DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na

Jak otevřít a zpřístupnit data? OP JAK vyčlenil 1,3 miliardy

www.msmt.cz

Praha, 3. února 2023 – Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu.

01

Mezinárodní visegrádský fond

www.msmt.cz

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) byl založen 9. června 2000 čtyřmi členskými

Thursday, Feb 2

18

MSMT-1314/2023-4 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

www.msmt.cz

Dne 12. ledna 2023 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č.

10

Webinář pro zájemce o pozice vyslaných učitelů Evropských škol

www.msmt.cz

V úterý 14. února 2023 od 17:00 do 18:00 pořádá MŠMT webinář pro zájemce o pozice učitelů a učitelek Evropských škol.

Wednesday, Feb 1

18

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy MSMT-34587/2022-3 úpravu

15

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ VEŘEJNÝM VYSOKÝM ŠKOLÁM PRO ROK 2023

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje s účinností od 2. února 2023 Pravidla pro poskytování

ROZPIS ROZPOČTU VYSOKÝCH ŠKOL NA ROK 2023

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2023. Rozpis je součástí

11

VÝZVA Č. 2 V RÁMCI PROGRAMU 133 720 ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE – ROK 2023

www.msmt.cz

Odbor investic vyhlašuje Výzvu č. 2 v rámci programu 133 720 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních

10

MŠMT předalo NPI ČR technické zadání revize RVP ZV

www.msmt.cz

Praha, 1. února 2023 - Skupina expertů ministerstva školství pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní

Tuesday, Jan 31

17