English

www.mu-mohelnice.cz

Friday, Feb 21

12

11

Jednací řád Rady města Mohelnice

www.mu-mohelnice.cz

schválený Radou města Mohelnice 31.08.2015 usnesením číslo 602/37/RM/2015.

Jednací řád Zastupitelstva města Mohelnice

www.mu-mohelnice.cz

schválený 14.02.2020 usnesením č. 283/15/ZM/2020 a 284/15/ZM/2020.

10

Thursday, Feb 20

16

Wednesday, Feb 19

13

Oznámení o zahájení územního řízení (změna)

www.mu-mohelnice.cz

průtah silnice III/4441 a III/4442 obcí Moravičany

Tuesday, Feb 18

12

Monday, Feb 17

16

15

14

Oznámení veřejnou vyhláškou

www.mu-mohelnice.cz

stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy, místní komunikace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

11

Rada města Mohelnice zveřejňuje záměr pronajmout majetek města prostory sloužící k podnikání

www.mu-mohelnice.cz

kancelář o výměře 8,6 m2, umístěné v 2.NP objektu Nádražní 381/9 (budova pošty), Mohelnice

Friday, Feb 14

00

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2020

www.mu-mohelnice.cz

technik/zkušební komisař na Odboru dopravy | doba neurčitá | přihlášky do 19.02.2020 do 12:00 hodin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

www.mu-mohelnice.cz

jednatel společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. (www.mks-mohelnice.cz) | přihlášky do 28.02.2020 do 12:00 hodin

22

Přímý přenos zasedání ZM

www.mu-mohelnice.cz

Přímý přenos 16. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice ze zasedací místnosti v nové budově městského úřadu proběhne ve středu 15. dubna 2020 od 16:00 hodin.

15

14

Thursday, Feb 13

11

10

08

Wednesday, Feb 12

14

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

www.mu-mohelnice.cz

BYTOVÝ DŮM TWIN TOWER, ULICE NÁDRAŽNÍ, MOHELNICE / novostavba

12

Rada města Mohelnice zveřejňuje záměr města

www.mu-mohelnice.cz

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 622/2018/OSM-N

Tuesday, Feb 11

20

10

Monday, Feb 10

14

Rozhodnutí o umístění stavby

www.mu-mohelnice.cz

(projekt pod názvem: "Úsov - U Hřiště, E2, 14RD, Město, VNk" č. s. IZ-12-8001940)

Friday, Feb 7

16

Informace o místě a době zasedání zastupitelstva a navrženém programu na 15. zasedání zastupitelstva města

www.mu-mohelnice.cz

které se bude konat dne 14.02.2020 od 15:30 hodin v zasedací místnosti v nové budově městského úřadu.