English

www.praha13.cz

Today News

09

08

Pražské věže s Prahou 13 - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Tradiční turistický svatováclavský pochod okolím Prahy 13.

Tuesday, Sep 26

14

13

11

09

Monday, Sep 25

18

16

Svatováclavské slavnosti na Slunečním náměstí - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Tradiční svatováclavské slavnosti před budovou radnice na Slunečním náměstí

15

NW výšlap za Převalskými koňmi - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Středisko sociálních služeb Prahy 13 pořádá zejména pro seniory Nordic Walking výšlap za koňmi převalského...

Panskou zahradou a jejím okolím se zahradníky ze třináctky

www.praha13.cz

Odbor životního prostředí Prahy 13 ve spolupráci s MKP pobočka Stodůlky pro širokou veřejnost připravili komentovanou procházku Panskou zahradou a jejím okolí...

09

Friday, Sep 22

14

Pronájem části pozemku parc.č. 1086/9 v k.ú Stodůlky

www.praha13.cz

Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

11

Pronájem části pozemku parc.č. 2654/55 v k.ú Stodůlky

www.praha13.cz

Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

10

08

Thursday, Sep 21

14

12

Wednesday, Sep 20

17

16

14

11

Tuesday, Sep 19

00

14

11

Uzavření dodatku č.1 na pozemky parc. č. 264/1, 268/3, 277/7, 278/1, 279/1 a 2192/1 v k.ú. Stodůlky

www.praha13.cz

Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

Monday, Sep 18

17

16