English

www.pravniprostor.cz

Tuesday, Apr 16

14

Převod podílu v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným

www.pravniprostor.cz

V tomto článku bychom si osvěžili základní pravidla převodu podílu v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným.

11

Lidé asi budou moci vystavovat i elektronické plné moci

www.pravniprostor.cz

Praha 15. dubna (ČTK) - Lidé asi budou moci vystavovat plné moci také v elektronické podobě. Novinku přinese vládní novela zákona o základních registrech, kterou senátní výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu doporučily schválit.

10

Novela zákona o státní památkové péči

www.pravniprostor.cz

Dnem 24. 4. 2024 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 81/2024 Sb.

07

Přestupkové právo: Musí být celková délka řízení zohledněna ve výši správního trestu?

www.pravniprostor.cz

V rámci své relativně dlouholeté praxe v rozkladových komisích ústředních správních orgánů jsem se opakovaně setkal s námitkami účastníků řízení k celkové délce správního řízení ve vztahu k ukládané sankci.

Monday, Apr 15

14

Kde je možné držet pracovní pohotovost?

www.pravniprostor.cz

Již téměř tři desítky policistů z pražské speciální pořádkové jednotky uspěly u soudu ve sporu o odměňování pracovní pohotovosti. Ačkoliv ji byli nuceni držet na policejní služebně, vyplácena jim byla pouze třetina mzdy.[1] Problematika…

11

Soud zamítl žaloby proti ÚOHS ohledně supervize dozoru stavby metra D

www.pravniprostor.cz

Praha 12. dubna (ČTK) - Krajský soud v Brně začátkem dubna zamítl žaloby firem Inženýring dopravních staveb a Inženýring TKB proti antimonopolnímu úřadu (ÚOHS) v souvislosti s jeho rozhodnutím o tendru pražského dopravního podniku (DPP) na…

09

Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

www.pravniprostor.cz

Dnem 10. 4. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č…

07

Ochrana práva k obchodnímu jménu ve světle článku 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

www.pravniprostor.cz

Článek se věnuje otázce interpretace čl. 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, jenž ukládá státům povinnost chránit práva k obchodním jménům na svém území bez nutnosti přihlašování nebo zapisování těchto označení, a…

Friday, Apr 12

16

Společenství dědiců a evr. dědická osvědčení (EDO): nové aplikační problémy evr. nařízení o dědictví

www.pravniprostor.cz

S aplikací evropského nařízení o dědictví (EU č. 650/2012) jsou stále nové problémy. Nově na českých katastrálních úřadech vyvstala otázka, zda musejí EDO uplatňovat všichni dědicové ze společenství dědiců, nebo zda tak mohou činit jen…

11

Hradecký soud zmírnil o rok trest muži za výrobu a prodej marihuany na 10 let

www.pravniprostor.cz

Hradec Králové 11. dubna (ČTK) - Krajský soud v Hradci Králové snížil trest Petru Včelišovi za nedovolenou výrobu a distribuci marihuany. Uložil mu deset let vězení, loni v prosinci 11 let odnětí svobody.

07

Nároky při porušení obchodního tajemství

www.pravniprostor.cz

Novelou zákona o ochranných známkách č. 286/2018 Sb. došlo mj. ke změně zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž byla zavedena možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, bezdůvodného…

Thursday, Apr 11

14

Kongres Právní prostor 2024: Od pracovního práva přes umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost až po tradiční justiční blok

www.pravniprostor.cz

Letošní ročník odborného právního kongresu Právní prostor přinesl široké spektrum témat – od praktických dopadů recentních legislativních změn až po progresivní diskuse o využívání umělé inteligence v právní sféře a nových regulacích…

12

Konference Podnikový právník 2024

www.pravniprostor.cz

Jste firemní právník a sledujete právní trendy? Pak nezmeškejte letošní největší akci Unie podnikových právníků ČR. Ve čtvrtek 18. dubna pořádá konferenci Podnikový právník 2024. Právní prostor je jejím mediálním partnerem.

Konference Podnikový právník 2024 se blíží

www.pravniprostor.cz

Jste firemní právník a sledujete právní trendy? Pak nezmeškejte letošní největší akci Unie podnikových právníků ČR. Ve čtvrtek 18. dubna pořádá konferenci Podnikový právník 2024. Právní prostor je jejím mediálním partnerem.

11

Sněmovna schválila zavedení hromadných žalob pro spotřebitele i mikropodniky

www.pravniprostor.cz

Praha 10. dubna (ČTK) - Spotřebitelé a drobní podnikatelé zřejmě získají právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Hromadné žaloby uzákoní vládní návrh zákona, který dnes schválila Sněmovna, stejně jako novely…

09

Nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

www.pravniprostor.cz

Dnem 1. 4. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 70/2024 Sb.

07

Ústavní rozměr paušální náhrady nákladů marné exekuce dle § 55 exekučního řádu - část II.

www.pravniprostor.cz

V České republice je v současné době dle údajů Exekutorské komory ČR přibližně 4 165 938 exekucí vedených vůči 683 239 dlužníkům.

Wednesday, Apr 10

14

Potřeba regulace profesí psychologa a psychoterapeuta

www.pravniprostor.cz

Ve veřejném prostoru rezonuje téma psychologie a psychoterapie v mnoha podobách. Nejčastějším a nejpalčivějším tématem je otázka duševního zdraví a nedostatek odborníků v této oblasti. V souvislosti s tím například v poslední době zazněl…

11

NSS definitivně zrušil pokutu sedm milionů korun od ÚOHS pro Liberecký kraj

www.pravniprostor.cz

Brno 10. dubna (ČTK) - Nejvyšší správní soud definitivně zrušil pokutu sedm milionů korun, kterou Libereckému kraji vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

09

Prováděcí vyhláška k zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

www.pravniprostor.cz

Dnem 1. 4. 2024 (s výjimkou dvojice z jejích ustanovení) své účinnosti nabyla vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 69/2024 Sb.

07

Dezinformace: Lež v masce pravdy, anebo naopak?

www.pravniprostor.cz

V dnešním světě moderních technologií nabývá známý citát Josepha Goebbelse: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“[1] daleko větších rozměrů než kdy dříve. Ani v tento moment si nemůžete být jisti, že jste…

Tuesday, Apr 9

16

Konkurenční doložka a její úskalí

S konkurenční doložkou se můžeme setkat jak v obchodněprávních, tak v pracovněprávních vztazích. Jaké jsou její zákonné mantinely?

13

Kongres Právní prostor 2024 je v plném proudu

12. ročník kongresu Právní prostor se dnes rozběhl v Seči u Chrudimi. Účastníky čeká dvoudenní nabitý program, který odstartoval blok věnovaný pracovnímu právu.

11

ÚS zamítl stížnost zpochybňující poválečnou konfiskaci majetku Lichtenštejnů

Brno 9. dubna (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost Nadace knížete z Lichtenštejna a vládnoucího knížete Hanse-Adama II. z Lichtenštejna v jednom z mnoha sporů o někdejší rodový majetek v Česku, který nyní náleží státu.

10

Změna definice nelegální práce

Od nového roku nastaly v oblasti zaměstnanosti, agenturního zaměstnávání, ale rovněž v oblasti kontrol inspekce práce převratné změny, ke kterým došlo v důsledku přijetí několika důležitých novel – zákona o zaměstnanosti[1], zákoníku práce…

09

Nařízení o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

Dne 14. 3. 2024 bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikováno pod č. 57/2024 Sb. nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy. Své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2024.

Monday, Apr 8

14

Pět otázek pro Martina Maisnera: O umělé inteligenci v právních službách

Advokát a rozhodce JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. je specialistou mimo jiné i v oblasti práva informačních technologií a na kongresu Právní prostor 2024 se již 9.dubna můžete těšit na jeho příspěvek na téma „Využití AI při…

11

NS nařídil znovu otevřít případ tří zproštěných úředníků ministerstva

Brno 5. dubna (ČTK) - Nejvyšší soud (NS) nařídil Městskému soudu v Praze, aby se znovu zabýval případem tří úředníků ministerstva průmyslu a obchodu. Městský soud je opakovaně zprostil obžaloby z porušení povinnosti při správě cizího…

09

Novela vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Dne 5. 3. 2024 byla ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikována pod č. 50/2024 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Své účinnosti nabývá…

07

Ústavní rozměr paušální náhrady nákladů marné exekuce dle § 55 exekučního řádu - část I.

V České republice je v současné době dle údajů Exekutorské komory ČR přibližně 4 165 938 exekucí vedených vůči 683 239 dlužníkům.