English

www.psp.cz

Thursday, Sep 23

15

1344/0 Vl. n. z. o mistrovské kvalifikaci a mist. zkoušce

www.psp.cz

Vládní návrh zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce a o změně souvisejících zákonů (zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce)

Monday, Sep 20

19

1342/0 Novela z. o platu představitelů státní moci

www.psp.cz

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších…

Friday, Sep 17

15

1341/0 Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR – otázky občanky s tématikou zpoplatnění žalob obětí zločinů komunismu

www.psp.cz

Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dotazů občanů ČR – otázky občanky s tématikou zpoplatnění žalob obětí zločinů komunismu

1340/0 Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR č. II. – osud díla první české profesionální sochařky Karly Vobišové-Žákové – upřesnění informací pro vládní odpověď

www.psp.cz

Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dotazů občanů ČR č. II. – osud díla první české profesionální sochařky Karly Vobišové-Žákové – upřesnění informací pro vládní odpověď

1339/0 Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR – tématika nemoci COVID-19

www.psp.cz

Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dotazů občanů ČR – tématika nemoci COVID-19

1338/0 Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR – tématika nemoci COVID-19

www.psp.cz

Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dotazů občanů ČR – tématika nemoci COVID-19

14

1337/0 Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů studentů, občanů Ruské federace

www.psp.cz

Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dotazů studentů, občanů Ruské federace

Thursday, Sep 16

15

1336/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020

www.psp.cz

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020

Wednesday, Sep 15

1335/1 Usnesení VSR k tisku 1335/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 272 ze dne 15. září 2021 k návrhu změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021

12

1325/1 Stanovisko vlády k tisku 1325/0

www.psp.cz

Stanovisko vlády k návrhu poslanců Romana Onderky a Kateřiny Valachové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tuesday, Sep 14

18

1334/0 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2020

www.psp.cz

Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2020

Friday, Sep 10

16

1012/1 Usnesení VB k tisku 1012/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro bezpečnost č. 228 ze dne 9. září 2021 ke zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018)

15

1020/1 Usnesení VB k tisku 1020/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro bezpečnost č. 228 ze dne 9. září 2021 ke zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019

1271/1 Usnesení VB k tisku 1271/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro bezpečnost č. 228 ze dne 9. září 2021 ke zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019)

1272/1 Usnesení VB k tisku 1272/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro bezpečnost č. 228 ze dne 9. září 2021 ke zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně…

1333/0 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

www.psp.cz

Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

12

968/2 Usnesení VB k tisku 968/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro bezpečnost č. 228 ze dne 9. září 2021 ke zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro…

1332/0 Zpráva o peticích za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

www.psp.cz

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

09

1254/2 Usnesení HV k tisku 1254/0

www.psp.cz

Usnesení hospodářského výboru č. 405 ze dne 8. září 2021 k informaci o podpořeném financování za rok 2020

1253/2 Usnesení HV k tisku 1253/0

www.psp.cz

Usnesení hospodářského výboru č. 404 ze dne 8. září 2021 k informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2020

1257/1 Usnesení HV k tisku 1257/0

www.psp.cz

Usnesení hospodářského výboru č. 403 ze dne 8. září 2021 k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020

Thursday, Sep 9

18

1258/1 Usnesení VOV k tisku 1258/0

www.psp.cz

Usnesení volebního výboru č. 121 ze dne 7. září 2021 k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2020

15

1276/1 Usnesení VO k tisku 1276/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro obranu č. 241 ze dne 8. září 2021 k rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022

1235/1 Usnesení VO k tisku 1235/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro obranu č. 240 ze dne 8. září 2021 k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2020

1331/0 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2021

www.psp.cz

2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021

12

1218/2 Usnesení VŽP k tisku 1218/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro životní prostředí č. 189 ze dne 8. září 2021 ke zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020

10

1210/4 Usnesení RV k tisku 1210/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 561 ze dne 8. září 2021 k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020

1324/1 Usnesení RV k tisku 1324/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 564 ze dne 8. září 2021 ke zprávě o měnové politice – léto 2021

1252/1 Usnesení RV k tisku 1252/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 563 ze dne 8. září 2021 ke zprávě o finanční stabilitě 2020/2021

Wednesday, Sep 8

19

1248/1 Usnesení RV k tisku 1248/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 562 ze dne 8. září 2021 ke zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2021)