English

www.semily.cz

Friday, Nov 27

11

Thursday, Nov 26

15

Veřejná vyhláška

www.semily.cz

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

12

Wednesday, Nov 25

10

KULTURA V SEMILECH ŽIJE: TENTOKRÁT SI JI SEMILŠTÍ UŽIJÍ POD OKNY

www.semily.cz

Také byste se konečně rádi vypravili na koncert nebo do divadla? Pokud vám kultura v této době chybí, pak věřte, že umělcům naproti tomu velmi chybí publikum. A tak přesto, že mají z rozhodnutí vlády ...

Tuesday, Nov 24

08

JAZZ POD OKNY

www.semily.cz

Vážení, poněvadž pořád nic nevzdáváme, pořád jsme pozitivní - myšlenkami, pořád si myslíme, že kultura je velmi důležitá, přínosná pro člověka, tak jsme pořád aktivní a rádi bychom Vám ...

Saturday, Nov 21

16

Mimořádné opatření

www.semily.cz

Dočasné omezení úředních hodin Městského úřadu Semily a další opatření

10

Friday, Nov 20

12

Veřejná vyhláška

www.semily.cz

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

Wednesday, Nov 18

15

09

Monday, Nov 16

12

Pronájem bytů

www.semily.cz

Město Semily zveřejňuje záměr pronajmout formou soutěže byty

11

Oznámení zahájení územního řízení

www.semily.cz

Bezpečný chodník Chuchelna - Semily" na pozemcích st. p. 263, parc. č. 70/2, 72, 261/2, 262/2, 263/1, 264/3, 308/2, 403/2, 1824/2, 1824/5, 1907/3, 1909/3 v katastrálním území Chuchelna, parc. č. 1485/1, 1531/2, 1548/1, 1549, 1653, 4115/1,…

Friday, Nov 13

12

INFORMACE O VÝLUKÁCH NA ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 030 V ÚSEKU ŽELEZNÝ BROD - TURNOV

www.semily.cz

Provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje o výlukách, které budou probíhat ve dnech 30. listopadu 2020, 1., 2. a 3. prosince 2020 vždy od 7:20 hod. do 17:15 hod. na železniční trati 030...

08

Rozhodnutí

www.semily.cz

Lomnice nad Popelkou, ul. Kavánova - obnova vodovodu a kanalizace Lomnice nad Popelkou, Kavánova

Wednesday, Nov 11

12

SENIORŮM NA SEMILSKU V DOBĚ PANDEMIE POMÁHAJÍ SKAUTŠTÍ DOBROVOLNÍCI

www.semily.cz

S nákupy potravin, vyzvedáváním léků anebo se zajištěním dalších potřeb, které si v době pandemie nemohou zajistit sami, pomáhají seniorům na Semilsku a Lomnicku v současnosti skautští ...

11

Tuesday, Nov 10

16

Záměr prodat

www.semily.cz

část pozemku par. č. 2478/1 – trvalý travní porost

Záměr pronajmout

www.semily.cz

Společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a dobrovolnému svazku obcí V o d o h o s p o d á ř s k é s d r u ž e n í T u r n o v uvedený majetek se všemi součástmi a příslušenstvím

Záměr propachtovat

www.semily.cz

Společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uvedený majetek se všemi součástmi a příslušenstvím

12

Friday, Nov 6

19

Rozhodnutí hejtmana č. 33/2020/COV19

www.semily.cz

vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce

Rozhodnutí hejtmana č. 34/2020/COV19

www.semily.cz

vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce

12

Územní rozhodnutí

www.semily.cz

IV-12-4019651 (P-20-1097), Záhoří, Dlouhý, p.č. 1000/1-TR, kNN Záhoří, Dlouhý" na pozemku st. p. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1000/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1960/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Smrčí u Semil,…

08

Veřejná vyhláška

www.semily.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Thursday, Nov 5

09

SEMILSKÁ NEMOCNICE DOČASNĚ PŘEMĚNILA DVĚ ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE A JEDNU STANICI NÁSLEDNÉ ÚSTAVNÍ PÉČE NA COVIDOVÉ JEDNOTKY

www.semily.cz

Společně s počtem lidí, u kterých se potvrdila nákaza covidem-19, v posledních týdnech roste i množství pacientů v nemocnicích. Mnohé z nich uzavírají oddělení zajišťující plánovanou ...

Wednesday, Nov 4

16

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM ZA POMOC SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM SEMILY

www.semily.cz

Co nejupřímněji děkuji všem dobrovolníkům, kteří reagovali na moji žádost o pomoc semilskému domovu pro seniory se zajištěním péče o jeho klienty. V současné době se podařilo ...

Tuesday, Nov 3

12

Monday, Nov 2

17

Mimořádné opatření

www.semily.cz

dočasné omezení úředních hodin Městského úřadu Semily a dalších opatřeních