English

www.sukl.cz

Tuesday, Nov 28

13

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol..

Monday, Nov 27

17

Seznam IPLP k 1.12.2023

www.sukl.cz

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy

Friday, Nov 24

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 12. 2023

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je…

13

Novinka v eReceptu: Pacienti mohou zpřístupnit své eRecepty a ePoukazy rodině i pečovatelům

www.sukl.cz

Nemoc nebo handicap dostává pacienty a jejich rodiny často do náročných situací. Jedním ze způsobů, jak jim pomoct, je usnadnit vyzvednutí léků nebo zdravotnických prostředků. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto neustále rozvíjí systém…

12

Přehledně: Očkování proti covidu-19

www.sukl.cz

Imunita, kterou jsme získali proděláním covidu-19 nebo dřívějším očkováním, nemusí být v této sezóně respiračních onemocnění již dostatečná. Virus SARS-CoV-2 se v průběhu času mění, na což je třeba reagovat. Vhodná doba pro očkování je…

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku topiramát

www.sukl.cz

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku topiramát v souladu výsledkem referral procedury podle článku 31 směrnice 2001/83/ES (EMEA/H/A-31…

Thursday, Nov 23

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GENOTROPIN

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Wednesday, Nov 22

17

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku METACRILL a glukonátu vápenatého.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se subjektů, na které Ústav podal trestní oznámení.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se konkrétního zdravotnického prostředku.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku METACRILL.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se distribuce a skladových zásob léčivých přípravků Betahistin Actavis 8 a 16 mg a Litalir 500 mg.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se držitelů povolení k výrobě antibiotik.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se hlášení lékáren.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se látek 10% glukonát vápenatý, magnesium titriplex a Ringer-laktát.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 9. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku METACRILL.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 9. 2023

www.sukl.cz

Ústav obdržel žádost o informace týkající se hlášení podezření na nežádoucí příhodu v souvislosti se zdravotnickým prostředkem METACRILL.

12

11

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu BEMFOLA

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP s LL terbinafin

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1…

Tuesday, Nov 21

13

Obsah Ph. Eur. Suppl. 11.1 až 11.4

www.sukl.cz

Informace k obsahu 1. až 4. doplňku Evropského lékopisu 11. vydání, který bude součástí ČL 2023 - Dopl. 2024.

10

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – MERIOFERT, PERGOVERIS

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BUDENOFALK

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Monday, Nov 20

12

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.11.2023

www.sukl.cz

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako…

Thursday, Nov 16

11

Wednesday, Nov 15

17

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.12.2023

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických…

15

12

Seminář č. 16 - Seminář k implementaci změn dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

www.sukl.cz

Téma: Implementace změn dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

09

Ozempic, Victoza - Dočasné omezení objemu dodávek

www.sukl.cz

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně dočasného omezení objemu dodávek léčivých přípravků Ozempic a Victoza.

Tuesday, Nov 14

11