English

www.tribune.cz

Monday, May 17

18

Nejdůležitější je mít v týmu lidi, kteří jsou chytřejší než jejich šéf, říká ředitel Nemocnice Na Homolce

www.tribune.cz

Sjednotit dvě tváře Nemocnice Na Homolce přišel MUDr. Petr Polouček, MBA, kterého 15. listopadu 2018 uvedl do funkce ministr Adam Vojtěch. (rubrika: , autor: Marta Šimůnková, zdroj: MT)

S dobrou ergonomií budeme bez bolesti

www.tribune.cz

„Průměrný věk dožití je v České republice u mužů 76 a u žen 82 let. Každý si tedy může spočítat, kolik roků či dní bude svoje tělo ještě potřebovat, a věnovat mu adekvátní péči, aby se dožil vysokého věku zdravý a schopný samostatného…

Budeme spolu navěky šťastni. Nebo ne?

www.tribune.cz

Řeč bude o intimním vztahu, jemuž se vědecky kupodivu říká romantický. Kupodivu proto, že kromě hluboké akutní zamilovanosti, což je stav blízký akutní psychóze („užijte si to, ale v tomto stavu žádná rozhodnutí!“ učil v dávných dobách…

17

Fórum: Finance nemocnic v době covidové

www.tribune.cz

Nemocnice vyplatí v květnu podle loňské kompenzační vyhlášky 12,42 mld. na odměnách za péči v covidové pandemii, peníze už dostaly ze státního rozpočtu. Ambulancím, záchranné službě či lékárnám umožní výplatu odměn z veřejného zdravotního…

Dlouhodobé účinky inhibitorů cholinesterázy u Alzheimerovy choroby

www.tribune.cz

Inhibitory cholinesterázy (ICh) se rutinně používají pro léčbu demence alzheimerovského typu (AD), nicméně není zatím mnoho dat o jejich dlouhodobé účinnosti. (rubrika: , autor: red, zdroj: MT)

Nedostatek vakcín ve světě vedl k debatě o patentech

www.tribune.cz

Prolomení patentů na vakcíny proti SARS‑CoV‑2 je jedním ze zvažovaných kroků, jak pomoci chudším zemím zajistit dostatek očkovacích látek. Firmy varují, že bez jistoty patentové ochrany bude ohrožen příští výzkum a vývoj. (rubrika: , autor…

Co říkají nové guidelines pro léčbu CMP

www.tribune.cz

Česká republika patří mezi státy, ve kterých je akutní péče o nemocné s cévními mozkovými příhodami velmi dobře zorganizována včetně plošného sledování indikátorů kvality. Nové doporučené postupy Evropské organizace pro cévní mozkové…

MUDr. Mrozek kandiduje na prezidenta ČLK

www.tribune.cz

Prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, kterému skončilo funkční období, bude mít na XXXV. sjezdu delegátů lékařské komory vyzyvatele. Do čela stavovské organizace se hlásí dosavadní viceprezident MUDr. Zdeněk Mrozek. Jako první…

Nemocnice přečerpaly dotační výzvu během vteřin

www.tribune.cz

Měl to být silný nástroj dovybavení páteřních nemocnic zařazených v síti urgentních příjmů. Místo toho na dotace dosáhne zlomek nejrychlejších žadatelů. Některé kraje mohou přijít zkrátka. Osmimiliardový dotační titul z mimořádného…

13

KV riziko: jaké metody k jeho odhadu použít?

www.tribune.cz

(rubrika: , autor: čil, zdroj: MT)

Obinutuzumab standardem v léčbě folikulárního lymfomu

www.tribune.cz

(rubrika: , autor: red, zdroj: MT)

I spinaliom se dočkal vysoce účinné systémové léčby

www.tribune.cz

(rubrika: , autor: jat, zdroj: MT)

12

Desatero antikoagulační léčby warfarinem

www.tribune.cz

(rubrika: , autor: kol, zdroj: MT)

11

Nový lék na COVID‑19 je ve třetí fázi testování

www.tribune.cz

(rubrika: , autor: red, zdroj: MT)

10

Očkování u praktiků zrychlí, dostanou Modernu

www.tribune.cz

Distributor souhlasil se změnou smlouvy, místo do očkovacích center bude většinu dodávek od společnosti Moderna dodávat k jednotlivým praktickým lékařům. (rubrika: , autor: ač, zdroj: MT)

Thursday, May 13

Ne praktičtí lékaři, ale stát selhal v očkování

www.tribune.cz

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP se zásadně ohrazuje proti tvrzením představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR na adresu praktických lékařů o selhání při očkování proti covid-19. (rubrika: Tiskové zprávy, autor: tisková…

Wednesday, May 12

Aplikace šetří čas během pandemie doktorům i pacientům

www.tribune.cz

Digitalizace ve státní správě se v České republice za poslední rok pohnula raketovým tempem. Přesto však zůstávají odvětví, která stále fungují v tradičním režimu. Jedním z nich je zdravotnictví. (rubrika: Denní zprávy, zdroj: Komerční…

Tuesday, May 11

09

Mnoho lidí překračuje kritickou hranici stresu

www.tribune.cz

S environmentální fyzioložkou prof. MUDr. Julií Dobrovolnou, Ph.D., z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsme hovořili o výzkumu a měření stresu a také o mírném optimismu, který nás může naplňovat…

400 endarterektomií plicnice v jediném českém centru – a nejen pro české pacienty

www.tribune.cz

„S plicními endarterektomiemi jsme u nás začali v roce 2004. Do té doby bylo několik málo pacientů odoperováno v zahraničí a ostatní byli léčeni konzervativně, přičemž 90 procent z nich do pěti let zemřelo,“ říká prof. MUDr. Jaroslav…

08

Prevence a léčba vysokého krevního tlaku cvičením

www.tribune.cz

První personalizovaná doporučení o nejúčinnějším cvičení ke snížení krevního tlaku byla koncem března zveřejněna v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology. Konsensuální dokument ESC…

Doplňky rybího tuku jsou spojeny s poruchou srdečního rytmu

www.tribune.cz

Doplňky s obsahem omega‑3 mastných kyselin jsou spojeny se zvýšenou pravděpodobností vzniku fibrilace síní u lidí s vysokou koncentrací lipidů v krvi. S tímto zjištěním přišla studie zveřejněná v dubnu v časopisu Evropské kardiologické…

Pomůže covid v návratu infekční medicíny zpět na výsluní?

www.tribune.cz

Jak zdravotníci na inekčních odděleních zvládali koronavirus? Co nového do oboru epidemie přinesla, jakým směrem se vyvíjejí infekční onemocnění u nás? A o tom jak by měla vypadat síť infekčních pracovišť již v brzké budoucnosti, jsme si…

Sestry z nemocnic vyhání hlavně přetížení

www.tribune.cz

Když nové sestry po svém nástupu zjistí, jak situace uvnitř nemocnic vypadá, část z nich odchází. Dokud nebude ve zdravotnictví dostatek dalšího zdravotnického personálu a sestra bude na noční směně sama na 30 pacientů, nelze očekávat od…

Platby za testy a očkování vyčerpávají rezervy pojišťoven

www.tribune.cz

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger bude vládu žádat o navýšení plateb za státní pojištěnce pro příští rok. O částce se vedou jednání. Velkou neznámou jsou budoucí náklady na testy COVID‑19. (rubrika: Denní zprávy, autor: ač, zdroj: MT)

Fórum: O čem chtějí zdravotníci jednat s ministrem?

www.tribune.cz

Soustředění všech sil a pozornosti na zvládnutí pandemie COVID‑19 a zároveň rychlé střídání jmen na postu ministra zdravotnictví a jeho náměstků nepřejí dlouhodobé koncepční práci ve zdravotnictví a přípravě potřebných zákonů. (rubrika: ,…

Telekonzultace na Žlutém kopci

www.tribune.cz

Aplikace pro pacienty, vyvinutá pro Masarykův onkologický ústav, umožňuje kromě videohovoru nebo chatu také posílání lékařských zpráv nebo strukturovaných dotazníků. (rubrika: Denní zprávy, autor: ač, lon, zdroj: MT)