English

znojmocity.cz

Friday, Sep 24

12

Dražební vyhláška

www.znojmocity.cz

Pavel Truhlář, Božice (OST244)

11

Znojmo oslaví Mezinárodní den seniorů sérií akcí

www.znojmocity.cz

– První říjen bude i letos dnem oslavy seniorů. Oslavou lidí, kteří by svými životní zkušenostmi a moudrostí měli být pro společnost inspirací. Právě pro ně Znojmo a partnerské organizace chystají zajímavé aktivity, a to ve dnech od 30.…

Od 11. října lze žádat o dotace na kulturu, sport či sociální služby

www.znojmocity.cz

Radní města schválili záměr poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2022, které budou poskytovány na základě vyhlášených dotačních programů. V termínu od 11. do 31. října 2021 bude možné žádat o podporu kultury, sportu, volnočasových…

Usnesení rady

www.znojmocity.cz

č. 129/2021 ze dne 20.9.2021

09

Veřejná vyhláška

www.znojmocity.cz

Oznámení o vydání Změny č.3 územního plánu Šatov (UP23)

08

Zapojte se do akce Koláč pro hospic

www.znojmocity.cz

Ve středu 6. října proběhne od 9:00 – 17:00 hodin v centru města Znojma na Obrokové ulici a také ve městě Moravský Krumlov akce KOLÁČ PRO HOSPIC. Při ní se může veřejnost seznámit s Domácím hospicem Znojmo a současně za dobrovolný…

Oblastní charita Znojmo zve na workshop

www.znojmocity.cz

Oblastní charita Znojmo zve na workshop, který se uskuteční v úterý 5. října od 16:00 hodin v prostorách služby Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny na Mikulášském náměstí 12.

Oznámení záměru změny nájemní smlouvy

www.znojmocity.cz

Oznámení záměru změny Nájemní smlouvy č. 2325/01 (MA162)

Thursday, Sep 23

15

Městský lesík čeká obnova. Přijďte se seznámit se zamýšleným projektem

www.znojmocity.cz

Město Znojmo a Městské lesy Znojmo zvou na veřejnou prezentaci projektu obnovy Městského lesíku, kterou lesníci zahájí letos na podzim. Na prezentaci proběhne představení projektu a následná diskuze nejen s lesníkem, ale také se…

12

Oznámení záměru změny nájemní smlouvy

www.znojmocity.cz

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - Pontassievská 1 (MA161)

Na Pražské vznikne zelené parkoviště. Nabídne 37 nových parkovacích míst

www.znojmocity.cz

Nové parkoviště, zelené a ekologické, je blízko své realizaci u Základní školy Pražská. Vznikne na místě nevyužívaného hřiště. „Při rekonstrukcích a nových projektech se snažíme myslet na životní prostředí. Nové parkoviště získá speciální…

08

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jubilejní park, K Sirotčinci ve Znojmě (DO302)

Obecně závazná vyhláška města Znojma č. 3/2021

www.znojmocity.cz

o místním poplatku z pobytu (FI19)

Obecně závazná vyhláška města Znojma č. 4/2021

www.znojmocity.cz

o místním poplatku ze psů (FI18)

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

www.znojmocity.cz

Prodej podílu na pozemku k BJ č. 11, nám. Svobody 14, Znojmo (MA160)

Oznámení záměru pronájmu nemovitých věcí

www.znojmocity.cz

Pronájem částí pozemků parc. č. 4004/3 a 4003/2, v k.ú. Znojmo-město (MA159)

Wednesday, Sep 22

16

15

Aktuální Znojemské LISTY - čtvrtek 23. září 2021

www.znojmocity.cz

Znojemské LISTY č. 9, ročník XXX.

14

Usnesení o odročení dražebního jednání

www.znojmocity.cz

Pavlína Fráňová, Oleksovice (OST242)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

www.znojmocity.cz

Zahrady ve Znojmě napájené z TS Zahrady Horní Leska (OST241)

Pozvánka na sérii online workshopů na téma obnovy stavebního dědictví

www.znojmocity.cz

V rámci Interreg-projektu Centrum pro obnovu společného kulturního dědictví, díky kterému probíhá také rekonstrukce tzv. Staré školy v Louce, se uskuteční série tří online workshopů. Pořadatelem je Katedra stavby a životního prostředí…

12

Partnerské město Retz zve na své vinobraní. Víno opět poteče z kašen

www.znojmocity.cz

Jedinečný zážitek, hudba nebo tradiční průvod vinařů chystá již tento týden rakouský Retz, který je partnerským městem Znojma. Již více než 60 let zve vinařské město vždy poslední víkend v září k návštěvě jedné z nejvýznamnějších slavností…

11

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/40831 v k. ú. Přímětice (DO301)

09

Usnesení o zastavení řízení

www.znojmocity.cz

Zastavení řízení - parc.č. 244/1 v k.ú. Suchohrdly u Znojma (DO300)

Veřejná vyhláška

www.znojmocity.cz

Doručení změny č. 1 Územního plánu Olbramkostel a úplného znění Územního plánu Olbramkostel (UP22)

Užijte si podzim v pohybu! Dny zdraví ve Znojmě lákají na venkovní aktivity

www.znojmocity.cz

Dny zdraví ve Znojmě jsou opět za rohem. Oblíbená série sportovních aktivit, kterou město Znojmo pořádá pod záštitou projektu Zdravé město Znojmo, se uskuteční v termínu od 8. do 14. října 2021 a láká na venkovní aktivity. Letošní program…

Tuesday, Sep 21

15

Znojemští studenti skládali zkoušky z cizího jazyka. Za odměnu získali certifikáty

www.znojmocity.cz

Ve středu 15. září 2021 zaplnili obřadní místnost znojemské radnice studenti Základní školy JUDr. Josefa Mareše. Převzali z rukou místostarosty Jana Groise certifikáty za úspěšně složené zkoušky z anglického jazyka.

13

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jubilejní park, K Sirotčinci, Krátká a sil. II/361 ul. Přímětická ve Znojmě (DO299)