English

mesto-trebon.cz

Monday, Sep 27

17

Přeshraniční projekt s rakouským městem Schrems

www.mesto-trebon.cz

V sobotu 25. září se v Muzeu umění Waldviertel v rakouském Schremsu uskutečnila vernisáž výstavy jihočeských umělců s názvem Silva Artis, která je první částí přeshraničního projektu s názvem „Umělci (AT-CZ) tvoří na společné téma LES“.…

11

10

Friday, Sep 24

12

09

Thursday, Sep 23

14

13

Wednesday, Sep 22

12

Úmrtí pana Jana Jindry

www.mesto-trebon.cz

Se zármutkem oznamujeme, že dne 20. září 2021 zemřel pan Jan Jindra. Byl třeboňský rodák, reprezentant Československa ve veslování, který v roce 1952 získal na Olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili ve veslování. Ve čtyřce s…

Tuesday, Sep 21

14

12

Saunový provoz v lázních Aurora

www.mesto-trebon.cz

Zářijovým zastupitelstvem prošel a byl schválen bod jednání, kterým se schválil finanční rámec a realizace stavby velkého projektu Rozšíření saunového provozu a wellness služeb v areálu lázní Aurora. Zastupitelé byli seznámeni s prezentací…

Schválené záměry prodeje pozemků na Třeboňsku

www.mesto-trebon.cz

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém zářijovém jednání zveřejnění záměru prodejů tří pozemků. Jedná se o tři pozemky v různých částech Třeboňska, v katastru Holiček u Staré Hlíny, v Branné a v Majdaleně. Důvodem zveřejnění je…

Město podpoří třeboňské podnikatele

www.mesto-trebon.cz

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města získá Jihočeská hospodářská komora finanční částku 75 tis Kč pro svou oblastní kancelář v Třeboni. Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti kanceláře, v kterém se kancelář zavázala k aktivitám…

Nová vyhláška o odpadovém hospodářství Třeboně

www.mesto-trebon.cz

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém zářijovém jednání nové znění Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška zrušila a nahradila vyhlášku předchozí a to z důvodu změny odpadové…

Přehled o plnění a čerpání rozpočtu města Třeboně

www.mesto-trebon.cz

Zastupitelé byli informováni o tom, jak se vyvíjí čerpání schváleného rozpočtu města Třeboně a zároveň jak je rozpočet plněn na příjmové stránce. Tento přehled se standardně předkládá po ukončeném pololetí tak, aby si orgány města, kterými…

Výpůjčka dětského dopravního hřiště

www.mesto-trebon.cz

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce se žadatelem, který žádal o možnost pořádat na pozemku dětského dopravního hřiště výuku a výcvik dopravní výchovy pro děti z prvního stupně základních škol. Smlouva je na dobu určitou a to…

Přehled hospodaření městských škol

www.mesto-trebon.cz

Členové rady byli seznámeni s přehledem hospodaření příspěvkových organizací ve školství za první polovinu roku 2021. Porovnaly se příjmy a výdaje a hospodářský výsledek z hlavní činnosti u obou základních a obou mateřských škol.

Další senioři získali své bydlení

www.mesto-trebon.cz

Radní schválili uzavření nájemní smlouvy s dalšími třemi seniory, kteří se nastěhují do bytů v Domě s pečovatelskou službou. Dva byty se uvolnily v DPS III a jeden v DPS II. Po uvolnění bytů přechozími nájemci se v každém z nich…

11

Monday, Sep 20

17

13

Výměna části vodovodu u sportovní haly

www.mesto-trebon.cz

V pondělí 20. září byly zahájeny zemní práce u sportovní haly. Vyměněna bude část vodovodu, která je v nevyhovujícím stavu. Práce provádí firma ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. Termín dokončení akce je 27.09.2021.

Friday, Sep 17

11

Thursday, Sep 16

17

Wednesday, Sep 15

16