English

bucovice.cz

Today News

14

Záměr města - prodej části pozemku

www.bucovice.cz

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1996 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Bučovice (dle situace).

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vícemilice

www.bucovice.cz

Vypnutá oblast: část ul. Urbáškova, část ul. Krátká, část ul. Družstevní, část ul. Osvobození a část ul. Družstevní

12

Upozornění – velkoplošná deratizace města Bučovice

www.bucovice.cz

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že v termínech 27.3., 3.4. a 14.4.2023 bude v Bučovicích prováděna velkoplošná deratizace města. Další informace naleznete uvnitř dokumentu.

Monday, Mar 27

17

Oznámení o konání ostrých střeleb - duben 2023

www.bucovice.cz

Střelby budou provedeny na střelnici ve Ždánském lese v prostoru "Pánova louka" od 08:00 do 15:00 hod.

16

15

Prodejní jarní výstava

www.bucovice.cz

1. 4.–2. 4. 2023

14

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vícemilice

www.bucovice.cz

Vypnutá oblast: část ul. Slovenská, část ul. Slunná, část ul. Urbáškova, ul. Rybničná, část ul. Osvobození (nové bytovky)

11

Friday, Mar 24

09

08

Thursday, Mar 23

15

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 4/2023

www.bucovice.cz

"Bučovice, kabel NN garáže Holásek"

08

Wednesday, Mar 22

17

16

Kvízy v knihovně

www.bucovice.cz

11.5.2023

Dílničky v knihovně

www.bucovice.cz

5. 4. 2023

15

Tuesday, Mar 21

12

Autobusový zájezd KT Noha

www.bucovice.cz

15.–22. 7. 2023

11

Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení

www.bucovice.cz

O návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu Bučovice, vydaného zastupitelstvem města Bučovice dne 7. 10. 2020.

09

Závody v Boulderingu

www.bucovice.cz

1. 4. 2023

08

Petr Jablonský

www.bucovice.cz

31. 3. 2023

Mistrovská utkání okresního přeboru

www.bucovice.cz

26. 3.–11. 6. 2023

Monday, Mar 20

17

Panama s dětmi

www.bucovice.cz

13.4. 2023

Odpoledne deskových her

www.bucovice.cz

23. 4. 2023

16

Územní plán města Bučovice

www.bucovice.cz

Územní plán byl vydán opatřením obecné povahy č. 01/2020 zastupitelstvem města dne 07. 10. 2020.

Studie využití území UP Bučovice

www.bucovice.cz

Studie byla k využití schválena 24.10.2022