English

Město Bučovice

Today News

11

Friday, Mar 24

09

08

Thursday, Mar 23

15

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 4/2023

www.bucovice.cz

"Bučovice, kabel NN garáže Holásek"

08

Wednesday, Mar 22

17

16

Kvízy v knihovně

www.bucovice.cz

11.5.2023

Dílničky v knihovně

www.bucovice.cz

5. 4. 2023

15

Tuesday, Mar 21

12

Autobusový zájezd KT Noha

www.bucovice.cz

15.–22. 7. 2023

11

Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení

www.bucovice.cz

O návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu Bučovice, vydaného zastupitelstvem města Bučovice dne 7. 10. 2020.

09

Závody v Boulderingu

www.bucovice.cz

1. 4. 2023

08

Petr Jablonský

www.bucovice.cz

31. 3. 2023

Mistrovská utkání okresního přeboru

www.bucovice.cz

26. 3.–11. 6. 2023

Monday, Mar 20

17

Panama s dětmi

www.bucovice.cz

13.4. 2023

Odpoledne deskových her

www.bucovice.cz

23. 4. 2023

16

Územní plán města Bučovice

www.bucovice.cz

Územní plán byl vydán opatřením obecné povahy č. 01/2020 zastupitelstvem města dne 07. 10. 2020.

Studie využití území UP Bučovice

www.bucovice.cz

Studie byla k využití schválena 24.10.2022

15

14

Záměr města na změnu pachtovní smlouvy

www.bucovice.cz

Jedná se o rozšíření výměry pachtu části pozemku parc. č. 541/4 v k. ú. Bučovice o výměře 55 m2 (dle situace v příloze).

10

Jihomoravská výstava bonsají

www.bucovice.cz

29. 4.–1. 5. 2023

07

retardéry/přechod pro chodce Vinohradská

www.bucovice.cz

bylo by možné na ulici Vinohradská dát z obou směrů retardéry nebo něco co by upravovalo rychlost jízdních aut? Lidé zde jezdí více než dovolenou rychlostí. Vzhledem k tomu, že po této ulici často chodí lidé ze sídlišť do města, je…

Friday, Mar 17

11

Velikonoční beránek

www.bucovice.cz

22. 4. 2023