English

Sciencemag.cz

Today News

12

Magnetické nanočástice na čipu zpřesní testování na Covid-19

sciencemag.cz

Čip najde využití všude tam, kde je třeba detekce RNA nebo DNA. Výzkumníci Univerzity Pardubice, tým prof. Zuzany Bílkové z Fakulty chemicko-technologické, vyvinuli ve spolupráci s vývojáři firmy IQS Group speciální čip, který by mohl…

10

Start sondy JUICE k ledovým měsícům Jupiteru se zpozdil

sciencemag.cz

Naplánovány jsou těsné průlety poblíž jeho měsíců Europa a Callisto, navedení na oběžnou dráhu měsíce Ganymed. Pandemie zasáhla i do startu sondy JUICE (JUpiter ICy moon Explorer). Náročná příprava tohoto největšího současného vědeckého…

08

Doba kovová v Severní Americe začala a zase skončila

sciencemag.cz

Pokud víme, ve starém světě lidé kovy od jejich objevu nikdy používat nepřestali. Nová studie mapující dobu měděnou v části Severní Ameriky dochází k odlišným výsledkům. Alespoň v oblasti Velkých jezer. Archeoložka Michelle Bebber z Kent…

Thursday, Apr 22

Elektricky vodivý beton vylepšený nanouhlíkem

sciencemag.cz

Přidání nanouhlíku do cementu a podobných materiálů by mohlo podstatně rozšířit funkčnost stavebních hmot. Elektricky vodivý beton by pak například mohl fungovat jako zásobník energie nebo se sám ohřívat. Technologové z MITu navrhli…

Dějiny Prahy: Kterak malta soupeřila s betonem

sciencemag.cz

Město Praha bylo vystavěno především proto, aby na jednotlivých domech i celých čtvrtích soupeřící zednářské lóže mohly demonstrovat výhody konkurenčních technologií. Již od dob obrození a romantismu probíhají snahy nalézt v Čechách…

Wednesday, Apr 21

Selekce antibiotiky mění tvar bakterií

sciencemag.cz

Je to spíše hříčka, nicméně snad zajímavá. Nastanou v souvislosti s růstem antibiotické rezistence i změny tvaru bakterií? Odpověď je kupodivu kladná, jakkoliv bude docházet (především) k jiným adaptacím speciálně na úrovni biochemie.…

Tuesday, Apr 20

13

Unikátní stroj umí obrábět laserem zastudena

sciencemag.cz

Dokáže opracovávat prakticky všechny kovy a různé druhy keramik a skel s mikrometrovou přesností a minimální ztrátou materiálu. Řeč je o mikroobráběcím centru, jehož srdcem je pikosekundový laser Perla 100. Ten díky ultrakrátkým pulzům…

Unikátní tomograf dokáže zjistit poškození oceli vodíkem

sciencemag.cz

Vysokopevnostní oceli jsou náchylné k vodíkovému zkřehnutí, pokud do jejich struktury vstoupí atomární vodík. Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uvedl do provozu nové unikátní zařízení – tomograf pro studium…

11

Pohled na vlastní tvář potěší, i když se vědomě nepoznáme

sciencemag.cz

Krásný Narkissos se zamiloval do svého obrazu na vodní hladině, narcistní jsme však všichni. Poslední výsledky ukazují, že pohled na vlastní tvář nás potěší. Mozek takto zareaguje dokonce i v případě, kdy kontakt s vlastní tváří vůbec…

08

Jak vznikají mezihvězdné komety a asteroidy

sciencemag.cz

Kdy do hry vstupuje interakce více hvězd a kdy působení obřích planet? Kde se vzaly objekty mezihvězdného původu jako `Oumuamua a Borisov? Přesně to samozřejmě nevíme. Nejčastěji zmiňovaný scénář počítá se situací, kdy se dvě hvězdy…

Monday, Apr 19

00

Ve čtvrtek a v pátek vrcholí meteorický roj Lyridy. Následovat je bude superúplněk

sciencemag.cz

Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. dubna časně ráno bude možné vyhlížet nejvíce meteorů z každoročního meteorického roje Lyridy. Tyto lidově zvané „padající hvězdy“ jsou v zemské atmosféře způsobené zánikem ledo-prachových částic uvolněných z…

11

Kyslík v atmosféře život nedokazuje, ani na planetách podobných Zemi

sciencemag.cz

Na Zemi se kyslíková atmosféra objevila téměř jistě až v souvislosti s životem. Nicméně na kamenných planetách podobných Zemi může nastat několik scénářů, které povedou ke kyslíkové atmosféře i anorganickými procesy. Joshua Krissansen…

08

Iminy detekují i odstraňují ozon

sciencemag.cz

Ozon chrání pozemský život v ozonosféře, působí jako dezinfekce, ale přímo s ním interagovat nechceme, protože poškozuje lidský organismus (dýchací systém/plíce). V Angewandte Chemie navrhli vědci nový systém, který současně zahrnuje…

Sunday, Apr 18

14

Týden na ITBiz: Lockdown v Evropě má ještě letos prudce zvyšovat poptávku po PC

sciencemag.cz

Bitcoin zdolal další rekord. Problémy s nedostatkem čipů přetrvávají. Požadavky na digitální euro. Software pro evidenci docházky (Asseco Solutions) Jak v současné době řešit evidenci docházky zaměstnanců? Je to v době karantén a home…

Saturday, Apr 17

11

NASA ukazuje, jak vypadá ohyb světla u binární černé díry

sciencemag.cz

Nová vizualizace NASA ukazuje tanec dvojice černých děr. Gravitace přitom ohýbá světlo vystupující z akrečního disku. Světlo vycházející ze vzdálenější černé díry se přitom transformuje na rychle se měnící dvojici oblouků. Ještě…

09

Optické iluze pro psy

sciencemag.cz

Lidé podléhají celé řadě optických klamů, známá je např. Müller-Lyerova iluze, kdy horní úsečku máme tendenci vidět delší (problematika je to mimochodem komplikovanější, uvádí se, že tato iluze je kulturně podmíněná, důsledek obývání…

Friday, Apr 16

12

Atomární víry nabízí nové způsoby zpracování dat

sciencemag.cz

Objevem nanorozměrových atomárních vírů vyvolaných stimulací elektrickým polem se otevírají nové možnosti pro zpracování dat v ultravysoké rychlosti a hustotě. Vědci z Fyzikálního ústavu se podíleli na studii odhalující způsob, jak…

09

Příprava mise Plato pokračuje, pomůže najít obyvatelné zóny ve vesmíru

sciencemag.cz

Mise Evropské vesmírné agentury PLATO, jejímž úkolem je objevování a výzkum planet podobných Zemi mimo naši Sluneční soustavu, tzv. exoplanet, se posouvá do další vývojové fáze. Brněnské firmě SAB Aerospace se podařilo splnit požadované…

08

Eutanázie: problém dříve vyslovených přání

sciencemag.cz

Současná Margo zemře, pokud dřívější Margo považovala demenci za nedůstojnou – jsou ale obě vůbec toutéž osobou? V řadě zemí, včetně České republiky, lze prostřednictvím tzv. institutu dříve vyslovených přání (advance directives)…

Nový genotyp třešní zvýší jejich produkci

sciencemag.cz

Česká republika má dlouholetou tradici v pěstování třešní. Některé odrůdy jsou známé po celém světě. Zdejší výzkumníci nyní nalezli univerzální opylovač, který má výrazně pomoci pěstitelům třešní – ušetří jejich čas, peníze a zvýší…

Thursday, Apr 15

Kapalné krystaly mají mnohem bohatší symetrie

sciencemag.cz

Kapalné krystaly mohou mít rozmanitější uspořádání a blížit se tím „klasickým“ krystalům pevným. Díky tomu budoucí displeje nebo třeba chytrá okna nabídnou podstatně zajímavější vlastnosti a dokáží se světlem provádět dosud netušené triky.…

Wednesday, Apr 14

19

Sledovali rotace černých děr, temnou hmotu opět nenašli

sciencemag.cz

Jedním z typů částic představujících kandidáty na temnou hmotu jsou ultralehké bosony, tedy částice s klidovou hmotností menší než miliardtina elektronu. Mezi tento typ bosonů by spadaly i často v této souvislosti zmiňované axiony. Fyzici…

17

Astrofotografie měsíce: Polárka v prachu

sciencemag.cz

Polárka, zcela tuctová hvězda ve zcela tuctovém souhvězdí Malého medvěda. Jejím jediným kladem je fakt, že přibližně jejím směrem míří prodloužení zemské rotační osy. Ukazuje nám tedy sever. Ovšem ani tento klad není trvalým. Vždyť díky…

Ireverzibilní elektroporace pro katetrizaci srdce

sciencemag.cz

Ablace pulsním polem využívá ultrakrátké pulsy v délce nanosekund s vysokou voltáží, které prakticky nevytvářejí termický efekt. Tým prof. Petra Neužila, primáře Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, u prvních pacientů s diagnózou…

16

Restaurace pravěké studny

sciencemag.cz

V záchraně více než 7 000 let staré studny pokračují restaurátoři z Univerzity Pardubice. Jednotlivé díly nejstarší dřevěné stavby na světě uchovávali naši odborníci z Fakulty restaurování šestnáct měsíců v roztoku sacharózy. Po vyjmutí z…

Krvetvorba se do kostí přesunula až v permu

sciencemag.cz

Rozhodli sa nadobro skoncovať so životom vo vode a za svoje nové prostredie si zvolili súš. Obojživelníky, ktoré pred 340 miliónmi rokov podstúpili túto radikálnu zmenu, čakalo niekoľko nevyhnutných anatomických transformácií. Okrem zmeny…

Inhibitor proteinu GAB1 proti leukémii

sciencemag.cz

protein GAB1 je zodpovědný za migraci a přežití buněk a adaptaci nádorových B buněk na léčbu. Výzkumný tým, pod vedením docenta Marka Mráze, popsal zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie (CLL), která je nejčastější…

08

Na Zem ročně spadne přes 5 000 tun mimozemského prachu

sciencemag.cz

Mimozemský prach, respektive mikrometeority o rozměrech několika desetin až setin mikrometru, běžně procházejí atmosférou a dopadají (respektive asi spíš „snášejí se“) na zemský povrch, nicméně je poměrně obtížné jejich množství…

Bakterie vyrobí magnetické nanočástice

sciencemag.cz

Bakterie Magnetospirillum gryphiswaldense samovolně produkuje magnetické nanočástice, tzv. magnetosomy (jde vlastně o organelu, kde je miniaturní krystal magnetitu obalen lipidovou membránou). Ve svých buňkách mikroorganismy obsahují…

Tuesday, Apr 13

10

CRISPR může fungovat reverzibilně, měnit jenom expresi genů

sciencemag.cz

Metoda úpravy genomu CRISPR nemusí zasahovat přímo do samotné DNA, ale tímto způsobem lze také pouze měnit aktivitu (čtení/expresi) jednotlivých genů, trvale, ale vratně. Nová technologie slibuje podstatně rozšířit možnosti úprav genomu.…