English

kralovopole.brno.cz

Thursday, Feb 2

11

Zimní pohotovost trvá do konce března

Telefonní čísla zimní pohotovosti (základní komunikační systém, ostatní komunikace, chodníky) aktuální od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.

Wednesday, Feb 1

16

Oznámení o přerušení dodávky vody

havárie 1. 2. 2023 10:00-22:00 h, Božetěchova 85a

Tuesday, Jan 31

10

Dny otevřených dveří na ZŠ Košinova

ZŠ Košinova otevře ve školním roce 2023/2024 1. a 6. třídu se zaměřením na informatiku a polytechniku.

Den otevřených dveří ZŠ Košinova

ZŠ Košinova otevře ve školním roce 2023/2024 1. a 6. třídu se zaměřením na informatiku a polytechniku.

Den otevřených dveří ZŠ Košinova

ZŠ Košinova otevře ve školním roce 2023/2024 1. a 6. třídu se zaměřením na informatiku a polytechniku.

Monday, Jan 30

09

Jak jsme volili v Králově Poli

Výsledky prezidentských voleb za Královo Pole.

Friday, Jan 27

13

09

Upozornění na kácení dřevin

V MČ Brno-Královo Pole skončila 1. a 2. etapa kácení dřevin z důvodu jejich nevyhovujícího zdravotního stavu. Práce budou v příštím týdnu pokračovat další etapou.

Thursday, Jan 26

12

Starostka předala Pamětní medaili

Ve čtvrtek 26. ledna předala Ing. Andrea Pazderová, starostka MČ Brno-Královo Pole Pamětní medaili Králova Pole pro. MUDr. Jiřímu Veselému CSc.

Wednesday, Jan 25

11

Zeleň střechám! a Nachytej dešťovku!

Od 1. února 2023 bude opět možné podávat žádosti o dotace v programech na podporu zachytávání srážkové vody a na výstavbu zelených střech. Dotace na zachytávání srážkové vody je určena pro úspěšné žadatele v rámci dotačního programu…

10

Farmers´ Choice

výstava fotografií

Zanzibar

cestovatelská beseda

Taneční odpoledne s dechovkou

Tradiční odpoledne s dechovkou Královopolka.

Taneční odpoledne s dechovkou

Tradiční odpoledne s dechovkou Královopolka.

Taneční odpoledne s dechovkou

Tradiční odpoledne s dechovkou Královopolka.

Taneční odpoledne s dechovkou

Tradiční odpoledne s dechovkou Královopolka.

Tuesday, Jan 24

09

Přerušení dodávky energie

Týká se části lokality Sadová dne 23. 2. 2023 8:00-16:00 h.

Friday, Jan 20

08

Wednesday, Jan 18

17

14

11

Informace pro voliče k hlasování mimo volební místnost

Mimo volební místnost lze volit do přenosné volební schránky. O ni volič žádá např. v případě imobility či nemoci na příslušném ÚMČ nebo přímo ve volebním okrsku (v době konání voleb).

Prezidentské volby

2. kolo prezidentských voleb se koná 27. a 28. 1. 2023.

Monday, Jan 16

16

Sunday, Jan 15

14

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

kohoutovice.brno.cz

15.02.2023 od 08:00 do 15.02.2023 15:00; Obec Brno; Část obce: Jundrov, Kohoutovice, Pisárky

Friday, Jan 13

09

08

Thursday, Jan 12

09

Změna datové schránky krajských veterinárních správ

Od 1. 1. 2023 jsou zrušeny datové schránky jednotlivých krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze.