English

praha15.cz

Today News

15

13

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI

www.praha15.cz

Koncept vyššího zadržování srážkových vod na území Prahy 15

SOUHRNNÝ POSTOJ - VEŘEJNÝ PROSTOR - 2019

www.praha15.cz

Návrhy na postupné zlepšování veřejného prostoru v podobě, v jaké ji přijalo místní zastupitelstvo v rámci „Souhrnného postoje k podobě prostředí pro život Městské části Praha 15“ v roce 2019

Mgr. Lenka Asgari

www.praha15.cz

kancelář 302

Informace a vzory ke kandidátním listinám pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15

www.praha15.cz

POZOR – lhůta pro podání kandidátních listin končí 19.7.2022 v 16:00 hodin

Možnost přivýdělku

www.praha15.cz

Pro zájemce o práci v okrskové volební komisi při volbách do Zastupitelstva městské části Praha 15, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do 1/3 Senátu PČR konaných ve dnech 23.- 24.9.2022 (případné II. kol voleb do Senátu PČR 30.1.-1.9.2022)

12

LOKÁLNÍ PARKY

www.praha15.cz

lokální parky na území městské části Praha 15

HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA A LESOPARK

www.praha15.cz

Toto významné oddechové a rekreační metropolitní území, založené společně s Hostivařskou přehradou v 60. letech minulého století na původních polích a lukách, má pro Prahu 15 i zvláštní význam historický.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA HOSTIVAŘE

www.praha15.cz

Městská část Praha 15 se protipovodňové ochraně obyvatel žijících podél potoka Botiče věnuje dvě dekády. Již před osmi lety jsme dokončili Studii protipovodňové ochrany, složenou ze šesti etap opatření v obydlených oblastech Hostivaře.

11

SPORTOVNÍ PLOCHY

www.praha15.cz

přehled o sportovních plochách na území Prahy 15

09

Monday, May 16

15

Úpravy zeleně proti potkanům

www.praha15.cz

Jedním z problémů současné doby je zvýšený výskyt potkanů v sídlištní zástavbě.

10

Ing. Markéta Kosánová

www.praha15.cz

kancelář 120

Bc. Dita Blabolová

www.praha15.cz

kancelář 122

09

Friday, May 13

12

10

09