English

www.bucovice.cz

Wednesday, Feb 8

17

Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

www.bucovice.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště na pozemku parc.č. KN 2231/69 v katastrálním území Bučovice (na ul. Hájecká), na místní komunikaci ev.č. 16d_10 z důvodu konání části zkoušek autoškoly – cvičné jízdy autoškoly v Bučovicích v…

15

3x chodník.

www.bucovice.cz

Dobrý den. 1. Nebylo by možno vybudovat 30.m chodníku k zastávce autobusu na křižovatce silnic Vyškov-Černčín-školy. Po levé straně směr Vyškov je plynový uzávěr ,takže zemědělci nedoorávají až po příkopu. Silnice je v tom místě dost…

12

Tradiční šibřinky

www.bucovice.cz

4. 3. 2023

09

Jak správně třídit odpad?

www.bucovice.cz

V reakci na nový zákon o odpadech a v souvislosti s přípravou změny systému svozu na tzv. door to door system (svoz tříděných odpadů od domů) vydal Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví leták a brožuru s návodem, jak správně…

Tuesday, Feb 7

14

13

11

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referentky/referenta Odboru sociálních věcí MěÚ Bučovice (4 přihlášky)

www.bucovice.cz

Tajemnice městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci referentka/referent Úseku sociálně-právní ochrany dětí (úřednice/úředník).

08

Vyvrácený doubek u horní školy

www.bucovice.cz

Dobrý den, jeden z mladých dubů v aleji nad hřištěm školy 711 je celý našikmo, i s podpěrami. Jde o druhý dub od silnice. Zkoušeli jsme stromek srovnat, ale podpěra na jedné straně se boří do hlíny. Určitě by bylo dobré stromečku pomoci,…

Monday, Feb 6

18

17

Svolání 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

www.bucovice.cz

Koná se v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni. Začátek jednání je ve čtvrtek 16. února 2023 v 08:30.

16

14

Japonská kuchyně

www.bucovice.cz

23. 2. 2023

13

Bučovický jarmark

www.bucovice.cz

25. 3. 2023

Čert a Káča

www.bucovice.cz

26. 3.2023

09

likvidace nefunkčního přístavku na popelnice

www.bucovice.cz

Dobrý den.chtěla bych poprosit zda by byla možná likvidace starého ,nefukčního přístavku na popelnice .Slouží pouze jako odpadkový koš a odkládání nepotřebných věcí ,které patří do sběrného dvora .Navíc brání v parkování delších aut -…

Friday, Feb 3

10

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucí odboru dopravy

www.bucovice.cz

Tajemnice Městského úřadu Bučovice vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru dopravy (vedoucí úředník/vedoucí úřednice). Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 21. února 2023 do 12:00 h.

Thursday, Feb 2

14

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření OP a výzva

www.bucovice.cz

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/4199 a 41916 a místní komunikace, v rámci stavby „RODINNÉ DOMY U RYBNÍKA“ na pozemku parc. č. KN 3801/4, 3698/1, 5621, 3811/2, 5160, 5054, 5159, 5161/1, 5162/2, 4018/1,…

12

Záměr města - pacht nemovitého majetku

www.bucovice.cz

části pozemku v k. ú. Bučovice (dle situace v příloze).

Wednesday, Feb 1

17