English

www.mestodobris.cz

Friday, Dec 4

15

Stavební povolení - rozhodnutí

www.mestodobris.cz

stavební povolení na stavbu:; soubor bytových domů Dobříš; ČJ.: MDOB 51984/2020/Mly

Oznámení o zahájení územního řízení

www.mestodobris.cz

změně využití území - objekt bývalého kina na městský park (veřejná zeleň) Dobříš

10

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTA

www.mestodobris.cz

Město Dobříš získalo dotaci na domácí kompostéry. Dne 13.11.2020 rozhodla výběrová komise Ministerstva životního prostředí o výběru projektu s názvem „Dobříš – předcházení vzniku odpadů“ a o jeho financování

09

Víkendové bruslení pro veřejnost na zimním stadionu v Dobříši

www.mestodobris.cz

Od 3.12.2020 umožňují vládní hygienická opatření otevřít venkovní sportoviště pro počet max. 50 osob. Dobříšský zimní stadion tak můžeme nyní zpřístupnit i pro veřejnost.

Thursday, Dec 3

16

Materiály ZM č. 16/2020 pro veřejnost k jednání 10.12.2020

www.mestodobris.cz

„V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení…

14

Stavební povolení - rozhodnutí

www.mestodobris.cz

stavební povolení na stavbu:

12

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY PRO OBČANY

www.mestodobris.cz

Město Dobříš získalo dotaci na domácí kompostéry. Dne 13.11.2020 rozhodla výběrová

11

10

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

www.mestodobris.cz

Starosta města Dobříše svolává 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 17:00 h

Wednesday, Dec 2

15

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

www.mestodobris.cz

Starosta města Dobříše svolává 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 17:00 h

12

Aktuální stav rozpracovaných projektů

www.mestodobris.cz

Dne 25.11.2020 aktualizován stav projektů

Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 21/2020

www.mestodobris.cz

pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy čp. 230, Dobříš

Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 20/2020

www.mestodobris.cz

část pozemku p. č. 1096/154 5,23 m2; část pozemku p. č. 1096/21 o výměře 26,02 m2; vše v k. ú.a obci Dobříš za účelem vybudování lodžií v budovách čp. 1026 a 1027 v ul. Plk. B. Petroviče

Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 19/2020

www.mestodobris.cz

nově vznikajícího pozemku p. č. 1400/137, o výměře 22 m2 oddělovaného z p. p. č. 1400/26 ve vlastnictví města Dobříše za; nově vznikající pozemek p. č. 1421/46, o výměře 10 m2 oddělovaného z p. p. č. 1421/19 ve vlastnictví fyzické osoby,

10

09

Záměr města disponovat nemovitým majetkem č. 18/2020

www.mestodobris.cz

Pronájem nebytového prostoru ve 2. NP budovy čp. 75, Mírové náměstí, Dobříš

Tuesday, Dec 1

12

Monday, Nov 30

11

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Dobříš v Brodcích

www.mestodobris.cz

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu: Komunikace: účelová komunikace na pozemku parc. č. 2552/2 v k. ú. Dobříš (v Brodcích)

Friday, Nov 27

10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

www.mestodobris.cz

Žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu: Chodníky a křižovatka silnic III/11816 a III/10227

Thursday, Nov 26

14

11

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

www.mestodobris.cz

Odbor dopravně správních agend oznamuje o uložení písemnosti pro Ondřeje Jarůška, nar. 1982.