English

www.mestodobris.cz

Friday, Mar 31

16

Dražební vyhláška – elektronická dražba ideálního podílu 3/8 na pozemcích v obci Nový Knín a k. ú. Libčice

www.mestodobris.cz

Dražební vyhláška – elektronická dražba ideálního podílu 3/8 na pozemcích p. č. st. 66, jehož součástí je rodinný dům čp. 56, a pozemcích p. č. 97/2 a 98 v obci Nový Knín a k. ú. Libčice

11

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

www.mestodobris.cz

Komunikace: místní komunikace III. třídy č. 75c (ul. Za Poštou).

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

www.mestodobris.cz

Komunikace: místní komunikace IV. třídy č.3d – Komenského náměstí.

Čarodějnice 2023 - Příbram

www.mestodobris.cz

Areál Nového rybníku opět přivítá čarodějnice, jejichž slet je naplánovaný na čtvrtek 27. dubna.

Thursday, Mar 30

17

Moudrost traumatu - promítání filmu + beseda

www.mestodobris.cz

Moudrost traumatu (2021, 88 minut) je dokumentární film o kořenech bolesti, uzdravování lidské duše a naději na soucitnější společnost

11

Prosíme, neničte stromy

www.mestodobris.cz

V předjarním období byly vysázeny nové stromy v ulici Na Lukách. Předcházel tomu výběr vhodných druhů a kultivarů do těchto míst.

Wednesday, Mar 29

16

10

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

www.mestodobris.cz

Komunikace: místní komunikace II. třídy č. 6b (ul. U Pivovaru).

Pálení čarodějnic

www.mestodobris.cz

Soutěže, občerstvení a muzika na dětském hřišti "Na Kole".

09

Tuesday, Mar 28

12

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

www.mestodobris.cz

Žádost o schválení kanalizačního řádu pro:; stokovou síť města Dobříš; ČJ.: MDOB 24317/2023/Koz

11

Veřejnoprávní smlouva výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků - rozhodnutí

www.mestodobris.cz

Veřejnoprávní smlouva v oblasti přestupků s obcí Borotice.

Monday, Mar 27

14

Oznámení o zahájení územního řízení

www.mestodobris.cz

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: soubor bytových domů - změna trasy kanalizačního řadu, změna umístění přípojek kanalizace, změna umístění dvou parkovacích stání Dobříš

09

Aktuální stav rozpracovaných projektů

www.mestodobris.cz

K 15.03.2023 aktualizován stav projektů

08

UPOZORNĚNÍ - pokladna Městského úřadu Dobříš

www.mestodobris.cz

Z provozních (personálních) důvodů je v týdnu od 27.03.2023 do odvolání pokladna otevřena JEN v úřední dny, a to takto

Friday, Mar 24

12

Thursday, Mar 23

16

Územní rozhodnutí

www.mestodobris.cz

kabelové vedení NN a nové připojení pozemku č. parc. 164/2 včetně demontáže části venkovního vedení

12

09

Příměstský tábor - Vodní svět

www.mestodobris.cz

Pro chlapce a dívky 6 až 15 let; Čas od 8:00-17:00; Cena 2700 Kč (sourozenci 2600 Kč); Přihláška: online přes www.gymnastika-dobris.cz

Příměstský tábor - Ptačí svět

www.mestodobris.cz

Pro chlapce a dívky 6 až 15 let; Čas od 8:00-17:00; Cena 2700 Kč (sourozenci 2600 Kč); Přihláška: online přes www.gymnastika-dobris.cz