English

www.mestodobris.cz

Today News

17

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 pracovního místa „sociální pracovník (m/ž)“

www.mestodobris.cz

Pracovní náplň:; výkon činností sociální práce v přenesené působnosti

16

Oznámení o zahájení územního řízení

www.mestodobris.cz

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: IV-12-6030789, Nečín, Žebrák, kNN parc. č. 68/4, nová přípojka Nečín, Lipiny č.p. 28

14

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

www.mestodobris.cz

Místo: Dobříš (ul. V Lipkách); Předmět úpravy: omezení rychlosti vozidel, úprava parkování

13

12

09

Thursday, Apr 18

13

Jaromír 99 a Letní kapela v Dobříši

www.mestodobris.cz

Společenský sál KS Dobříš - pátek 31. května 2024 od 20.30 hodin

Summer Fest Dobříš 2024

www.mestodobris.cz

náměstí Komenského Dobříš - pátek 21. června 2024 od 17.00 hodin

Ladislav Hojný - 100 km2 KŘÍŽEM KRÁŽEM

www.mestodobris.cz

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2024 od 17.00 hodin

Ptáci stěhováci - kino

www.mestodobris.cz

Společenský sál KS Dobříš - čtvrtek 23. května 2024 od 18.00 hodin

09

Wednesday, Apr 17

16

Městský úřad Dobříš a Infocentrum budou z organizačních důvodů v pátek 19.04.2024 uzavřeny

www.mestodobris.cz

Těšíme se na Vás od pondělí 22.04.2024; Děkujeme za pochopení; Jan Horník, tajemník úřadu

12

Oprava chodníku v ul. Nad Papežem – oznámení občanům

www.mestodobris.cz

Odbor správy majetku v souvislosti se záměrem města Dobříš realizovat opravu části chodníku před bytovými domy čp. 1493, 1494 a 1495 v ul. Nad Papežem, Dobříš upozorňuje občany, že od pondělí 22.04.2022 bude probíhat oprava úseku chodníku…

Orientační běh - oblastní žebříček na krátké trati

www.mestodobris.cz

Přijďte si vyzkoušet orientační běh - moderní sport, kde podle mapy hledáte kontrolní body rozmístěné v lese

11

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024

www.mestodobris.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, přistoupil k vydání opatření obecné povahy, kterým se v souladu s ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., stanoví výjimka ze…

Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam Finančního úřadu pro Středočeský kraj čj. 1611967/24/2100-11530-200796 – daň z nemovitých věcí na rok 2024

www.mestodobris.cz

Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam Finančního úřadu pro Středočeský kraj čj. 1611967/24/2100-11530-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité…

Tuesday, Apr 16

14

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 pracovního místa „správce ICT“

www.mestodobris.cz

správa/administrace serverové infrastruktury provozované na Windows platformě, nutná znalost Windows Server AD/FS/DB/DHCP/DNS/Exchange/WSUS (servery jsou provozovány jako dedikované i jako VM servery na VMWare); správa/administrace…

11

Vydání „Výpisu z evidence vozidel taxislužby“

www.mestodobris.cz

Kromě standardizované struktury, která Vám ozřejmí postup při řešení této životní situace je k dispozici procesní karta, která v krocích popisuje jaké úkony je třeba vyřešit od podání až do ukončení.

Udělení oprávnění - vydání průkazu řidiče taxislužby

www.mestodobris.cz

Kromě standardizované struktury, která Vám ozřejmí postup při řešení této životní situace je k dispozici procesní karta, která v krocích popisuje jaké úkony je třeba vyřešit od podání až do ukončení.

09

Aukční vyhláška – elektronická aukce pozemků v obci Dlouhá Lhota a k. ú. Dlouhá Lhota u Dobříše

www.mestodobris.cz

Aukční vyhláška – elektronická aukce pozemků p. č. st. 62/1, jehož součástí je RD čp. 4, a p. č. 118/42 a 118/44 v obci Dlouhá Lhota a k. ú. Dlouhá Lhota u Dobříše

Monday, Apr 15

14

13

12

11

10

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

www.mestodobris.cz

Místo: Dobříš, most ev. č. 11423-1; Předmět úpravy: úplná uzavírka silnice č. III/11423, vyznačení objížďky

09

Střednědobý plán sociálních a souvisejících služem ORP Dobříš na období 2025 - 2027

www.mestodobris.cz

Město Dobříš tvoří nový plán sociálních služeb pro území Dobříšska a Novoknínska

Saturday, Apr 13

05