English

News at vaticannews.va / Čeština

Saturday, Apr 13

20

Před čtyřiceti lety proběhlo první setkání Jana Pavla II. s mladými lidmi na Svatopetrském náměstí

www.vaticannews.va

Ve videoklipu připomínáme památný den prvního velkého setkání mladých lidí s papežem Wojtylou dne 14. dubna 1984. Dnes, v sobotu 13. dubna odpoledne, se konalo procesí s Křížem mládeže ze Svatopetrského náměstí do Mezinárodního centra…

Papež kondoloval k útoku v Sydney

www.vaticannews.va

V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem papež uvedl, že je hluboce zarmoucen útokem, který v nákupním centru provedl muž, později zabitý policií, a který si vyžádal šest mrtvých.

Papež přijal starosty španělských měst uchovávajících světové kulturní dědictví

www.vaticannews.va

Papež přijal na audienci starosty patnácti španělských měst, která Unesco prohlásilo za světové dědictví. Připomněl jim, že zájem o krásu městské struktury se nemůže omezovat na umělecko-kulturní oblast, ale musí mít širší perspektivu,…

14

Papež: Ve světě zbraní a nízkého počtu narozených dětí usilujme o důstojnost života

www.vaticannews.va

Papež František přijal italské katolické skautské hnutí u příležitosti 70. výročí jeho založení a pozastavil se nad demografickým propadem, úsilím o budování spravedlivé a mírumilovné společnosti a ochranou životního prostředí. Jak řekl,…

12

Papež k závěru ramadánu: Zastavme válku, děti potřebují domovy, nikoli hroby

www.vaticannews.va

V poselství k závěru ramadánu papež František projevil své znepokojení nad probíhající válkou a apeloval na národy, aby ukončily konflikt v Palestině a Izraeli: Jenom tehdy se rodí naděje, pokud umíme uznat právo každého národa na…

Friday, Apr 12

13

Papež k Papal Foundation: Velkorysostí a solidaritou reagujete na lhostejnost a individualismus

www.vaticannews.va

Papež František přijal členy Papal Foundation (Papežské nadace), která podporuje různé vzdělávací, charitativní a apoštolské projekty církve a uděluje stipendia laikům, kněžím a řeholníkům ke studiu v Římě. Její programy, zdůraznil papež…

11

Biskupové Evropské unie vyjadřují lítost nad hlasováním o potratech v Evropském parlamentu

www.vaticannews.va

Silný nesouhlas biskupů Evropské unie s výsledkem hlasování Evropského parlamentu, který schválil usnesení o zařazení potratů do Listiny základních práv Unie. Generální sekretář Komise biskupských konferencí evropského kontinentu:…

Thursday, Apr 11

22

Papež v římské farnosti na hodině katechismu s dvěma stovkami dětí

www.vaticannews.va

Papež František ve farnosti svatého Jana Marie Vianneye v římské čtvrti Borghesiana slavnostně zahájil Školu modlitby s dětmi, které se připravují na první svaté přijímání v rámci Roku modlitby. Pozdravy, určené také rodičům a katechetům,…

Tuesday, Apr 9

16

COMECE: Potrat nikdy nebude základním právem

www.vaticannews.va

Komise biskupských konferencí Evropské unie zveřejňuje sdělení před hlasováním o zařazení práva na potrat do Listiny základních práv EU, které se uskuteční 11. dubna v Bruselu. V dokumentu se uvádí, že samotná Listina "nemůže obsahovat…

Monday, Apr 8

15

Papež přijal ve Vatikánu rodiny izraelských rukojmích

www.vaticannews.va

Delegaci příbuzných lidí unesených 7. října Hamásem přijal dnes ráno František přibližně na hodinu. V Itálii se setkají se zástupci italských institucí a židovských obcí v zemi.

Sunday, Apr 7

16

Papež: Sport má podporovat sociální přátelství a bratrství

www.vaticannews.va

Papež František připomíná Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír a zdůrazňuje základní hodnoty sportu při budování bratrství. Během modlitby Regina coeli pamatoval také na oběti autobusové nehody v Jihoafrické republice.

15

Papež: Kéž Pán dá lídrům schopnost zastavit se a zprostředkovat mír

www.vaticannews.va

Papež František znovu vyzývá k řešení probíhajících válek na Ukrajině, v Palestině a Izraeli prostřednictvím jednání.

14

Papež při Regina Coeli: Důvěřujte zmrtvýchvstalému Kristu

www.vaticannews.va

O druhé neděli velikonoční papež František zdůrazňuje proměňující sílu setkání se vzkříšeným Ježíšem a vyzývá věřící, aby se drželi víry, modlitby a lásky a šířili velikonoční radost.

Saturday, Apr 6

18

Papežovo učení o „kultuře odpisu“ v knize italského novináře

www.vaticannews.va

Kniha s téměř provokativním názvem „Chudí neexistují“ (I poveri non esistono, Edizioni San Paolo, 2022) italského novináře Gianniho Garruccia vychází z rozhovoru s papežem Františkem. Autor v knize hovoří s papežem o chudinských čtvrtích v…

13

Papež: Humanitární činnost Červeného kříže ukazuje, že bratrství je možné

www.vaticannews.va

Papež František se ve Vatikánu setkal se členy italského Červeného kříže a ocenil jeho nenahraditelnou službu, která zajišťuje humanitární ochranu a pomoc obětem válek a jiných katastrof.

Friday, Apr 5

19

Papež navštívil farnost na okraji Říma a setkal se s pětatřiceti faráři z dané oblasti

www.vaticannews.va

Papež František pokračuje v návštěvách farností své diecéze, aby se setkal s jejich duchovními. V pátek 5. dubna odpoledne v severovýchodní oblasti italského hlavního města, ve čtvrti Casal Monastero, vedl dialog za zavřenými dveřmi s…

17

Františkova nová modlitba ke svatému Františku z Assisi

www.vaticannews.va

U příležitosti osmistého výročí daru stigmat, která 14. září 1224 obdržel František z Assisi, přijal papež v pátek 5. dubna františkány ze svatyně La Verna a z toskánské provincie. V závěru audience přednesl papež novou modlitbu, v níž se…

Thursday, Apr 4

14

Papež ujistil oběti zemětřesení na Tchaj-wanu o solidaritě a blízkosti

www.vaticannews.va

Po zemětřesení o síle 7,4 stupně Richterovy škály, které ve středu zasáhlo město Hualien na Tchaj-wanu, zaslal papež František soustrastný telegram předsedovi Čínské regionální biskupské konference Tchaj-wanu.

12

Papež: Mezináboženský dialog podporuje mír a respekt k rozmanitosti

www.vaticannews.va

Papež František při setkání s účastníky prvního kolokvia mezi Svatým stolcem a Kongresem představitelů světových a tradičních náboženství povzbuzuje lidi všech náboženství k podpoře rozmanitosti, míru a péče o stvoření.

10

Svatý stolec v OSN: Jaderné odstrašování je iluzorní logikou

www.vaticannews.va

Projev arcibiskupa, stálého pozorovatele při OSN, v Komisi OSN pro odzbrojení během 78. zasedání Valného shromáždění probíhajícího v New Yorku: "Zbraně vytvářejí nedůvěru a odčerpávají prostředky".

Wednesday, Apr 3

17

Papež se modlí za zabité ve válce, připomíná ukrajinského vojáka Oleksandra

www.vaticannews.va

Papež František připomněl padlého ukrajinského vojáka, 23letého Oleksandra, který byl zabit v bojích v Avdijivce. Papež při tom držel v rukou růženec a evangelium padlého vojáka.

14

Papež František znovu vyzval k příměří v Gaze

www.vaticannews.va

Papež František opětovně vyzývá k příměří v Gaze a apeluje na "neúnavné úsilí" o ukončení války mezi Izraelem a Hamásem a lituje vyjadřuje bolest nad utrpením civilního obyvatelstva.

Tuesday, Apr 2

13

Svatý stolec: Je třeba posílit opatření proti zločinům proti lidskosti

www.vaticannews.va

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v New Yorku, arcibiskup Gabriele Caccia, vyzývá k účinnějším mezinárodním opatřením v boji proti zločinům proti lidskosti a zdůrazňuje význam lidské důstojnosti a preventivního úsilí.

Sunday, Mar 31

19

Papež František předsedal mši na Velikonoční neděli

www.vaticannews.va

Papež František předsedal na Velikonoční neděli mši svaté na Svatopetrském náměstí, při které desetitisíce věřících oslavily Zmrtvýchvstání Páně.

13

Velikonoční poselství URBI ET ORBI

www.vaticannews.va

Přinášíme vám český překlad plného znění papežova velikonočního poselství "Městu a světu", které přednesl z centrální lodžie Baziliky svatého Petra ve Vatikánu v poledne na Boží hod velikonoční, v neděli 31. března.

Saturday, Mar 30

22

Velikonoční homilie papeže Františka

www.vaticannews.va

Homilie papeže Františka, kterou přednesl při slavnosti Velké noci, které předsedal ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu.

Friday, Mar 29

13

Křížová cesta papeže Františka

www.vaticannews.va

V meditacích 14 zastavení, které František napsal pro dnešní večerní obřad v Koloseu, inspirovaných Rokem modlitby, je pohled upřen na Ježíše, který dává svůj život, aby nás zachránil ve světě, v němž "stačí klávesnice, aby někdo urážel a…

Thursday, Mar 28

22

Papež na Zelený čtvrtek: "Bůh se nikdy neunaví odpouštět"

www.vaticannews.va

Při mši svaté na Večeři Páně v ženské části věznice Rebibbia v Římě papež František připomněl, abychom se nikdy neunavili prosit Hospodina o odpuštění a učit se sloužit, jako Kristus sloužil.

Wednesday, Mar 27

12

Papež pozdravil otce dvou dívek zabitých ve Svaté zemi

www.vaticannews.va

Papež František při generální audienci připomněl příběh Bassama Aramina a Ramiho Elhanana, Izraelce a Araba, jejichž dcery ve věku 10 a 13 let byly zabity během konfliktů ve Svaté zemi. Po tomto utrpení se oba otcové sblížili a pokračují v…

11

Papežova katecheze o trpělivosti

www.vaticannews.va

Ve středu 27. března se konala obvyklá generální audience s papežem Františkem, tentokrát v aule Pavla VI. Papež František při ní přednesl další díl svých katechezí o cnostech a neřestech. Dnes se soustředil na cnost trpělivosti.